מספר טלפון


5290714 - 050 שמעון חזן
5290717 - 050 יהודה דרי
5290719 - 050 אהרון מצרי