מספר טלפון


5290940 - 050 אריק רפאל פוייר
5290943 - 050 ריאד מוחמד חליל סליט
5290945 - 050 אחמאד באסם