מספר טלפון


5296223 - 050 עבודות חשמל הוניג שמואל
5296225 - 050 יעקב קורין