מספר טלפון


5296260 - 050 פ שורץ ושות'
5296266 - 050 קאלוטי גאפר
5296267 - 050 שלמה ג'ינו
5296269 - 050 אבו גאייב עראפאת