מספר טלפון


5296341 - 050 אל לוח יוסף
5296349 - 050 זכריה שוקרי