מספר טלפון


5296365 - 050 תהל אמירה
5296367 - 050 אל לוח זאלם