מספר טלפון


5296411 - 050 מואיד אניס עיסא עקאב
5296417 - 050 יורם בן חיים