מספר טלפון


5296472 - 050 האני עסאד מוחמד אחמד
5296474 - 050 צואלחי רמי
5296475 - 050 יעקב אבו רמילה
5296476 - 050 ראמי עראפת
5296477 - 050 אל העוגי אחמד