מספר טלפון


5296500 - 050 אחק אמרין
5296502 - 050 0002 רויאל
5296507 - 050 בכר מוחמד יוסף ג'יאד