מספר טלפון


5296540 - 050 ראיד רסמי ח'סיל
5296542 - 050 דרכי נועם בע"מ או רוטנר חיים
5296544 - 050 דארוויש מחמוד