מספר טלפון


5296562 - 050 משה בורגר
5296569 - 050 מימי כהן תחנת דלק שער דרום