מספר טלפון


5296612 - 050 כלנית צדוק
5296615 - 050 עוזי כדורי