מספר טלפון


5296632 - 050 אורי לוי אופנה בעמ
5296634 - 050 בע"מ קלף הובירון
5296638 - 050 שמחה אביבי