מספר טלפון


5296670 - 050 כדורי חליף
5296671 - 050 HTLAEH O F
5296678 - 050 טמזי מוחמד
5296679 - 050 ח ע בע"מ