מספר טלפון


5296717 - 050 אימן קאמל יוסף אלקרדי
5296718 - 050 דאוד חדאן גטאס