מספר טלפון


5296780 - 050 אברהם שושן
5296782 - 050 אהרון עובד
5296783 - 050 מוחמד גברין
5296784 - 050 סאדק חאלל
5296785 - 050 שיח פארק