מספר טלפון


5296840 - 050 אעידה שוויקי
5296842 - 050 אל-טירו בע"מ
5296845 - 050 מוחמד בשאר
5296847 - 050 בן איפדל כאמל
5296849 - 050 ג'אמל קטווי