מספר טלפון


5296870 - 050 אריה שטריק
5296871 - 050 פתחי מוחמד דקה
5296875 - 050 שלמה שרטוב
5296876 - 050 סמדר אשוח
5296878 - 050 נאסר דלחמי