מספר טלפון


5296910 - 050 דויד חזן
5296915 - 050 טאלב עוני
5296918 - 050 עזיז לאעפי