מספר טלפון


5296920 - 050 יוסף הריני דוד
5296923 - 050 יגאל יצחקי
5296925 - 050 אמנון עטר