מספר טלפון


5296930 - 050 מרדכי זבידה
5296932 - 050 הדס שמידט
5296936 - 050 ד נ כל גדר בע"מ