מספר טלפון


5296943 - 050 תמבי סוסתא
5296948 - 050 מיכאל שטרית