מספר טלפון


5308211 - 050 צוברי שלמה
5308212 - 050 עלי דיב אגבריה
5308216 - 050 מחמוד מכאמרה
5308219 - 050 אביגיל סקריש