מספר טלפון


5308240 - 050 רונית טביב
5308244 - 050 עוזי הובלות
5308247 - 050 אברהים אלנעאמי
5308249 - 050 מועחים דאואוד