מספר טלפון


5308262 - 050 מחמד אבו גודה
5308263 - 050 תיסיר שואהין
5308264 - 050 אל חאג' אשרף
5308269 - 050 ניר מדיין