מספר טלפון


5308322 - 050 עתליה וייס
5308325 - 050 אלחדאד אמגד
5308328 - 050 אמיר סוחייק
5308329 - 050 יסא יסא