מספר טלפון


5308355 - 050 אבו זארה עלה
5308358 - 050 טרי צדוק