מספר טלפון


5308360 - 050 כרמלה וידל חלובה
5308362 - 050 עבדה מחמוד
5308366 - 050 אבו ג'ינדי סמירה
5308369 - 050 כחלון אלפונסו