מספר טלפון


5308391 - 050 גמיל מוסטפא
5308398 - 050 עמאד צלאחאת