מספר טלפון


5308433 - 050 ראמז עאסלה
5308437 - 050 יוסף פאחרי או מוחמד אגבריה