מספר טלפון


5308450 - 050 בדוואי סביח
5308455 - 050 עלי שרים
5308459 - 050 אנח'ילה השאם