מספר טלפון


5308530 - 050 מכלוף אסולין
5308535 - 050 נייף אל כרמי אחמד
5308537 - 050 שמשון כץ
5308539 - 050 אלי בן משה