מספר טלפון


5308642 - 050 אימעד מלוח
5308648 - 050 אחמד צופי