מספר טלפון


5308770 - 050 ניצן פצ'ורניק
5308774 - 050 קעיד סעיד