מספר טלפון


5308810 - 050 זכריא קסקס
5308811 - 050 מאיר שקד
5308812 - 050 עמאד צלאחאת
5308819 - 050 עסאם בושנאק