מספר טלפון


5308830 - 050 צ ל אלקטרוניקה
5308834 - 050 אחמד מסארוי
5308835 - 050 עמיקם יזדי
5308839 - 050 אומאיה אלבדארי