מספר טלפון


5308841 - 050 נור שריף מג'אדלה
5308847 - 050 עזיז אבולכלבת
5308848 - 050 נאצר אסעיד