מספר טלפון


5308865 - 050 רפי רוקח
5308866 - 050 אלי זינגי
5308868 - 050 מישור מכשירים מדויקים בע"מ