מספר טלפון


5308903 - 050 א הרתעה בע"מ
5308904 - 050 עלי סעדי
5308906 - 050 נבאחן מחמוד סיף
5308907 - 050 יעקב יחיא