מספר טלפון


5308912 - 050 מוחמד עג'אג'
5308916 - 050 וואדח טאהר
5308919 - 050 איהאב ג'יראר