מספר טלפון


5308922 - 050 חמדיה מוחמד דאר חמד
5308928 - 050 עומרי לוטן