מספר טלפון


5308930 - 050 מרכז המועצות האזוריות בישראל
5308932 - 050 סעיד אלואן
5308934 - 050 עארף סלימאן