מספר טלפון


5308948 - 050 עדי ראג'אי
5308949 - 050 מוסטפה גטנה