מספר טלפון


5308983 - 050 ארמיקה מוצרי טכסטיל בע"מ
5308985 - 050 ענבל מנחם
5308987 - 050 רפי לוי