מספר טלפון


7112255 - 050 מיה לוין
7112498 - 050 קיבוץ נחשון - פנים ארגון
7112660 - 050 לייביש אולמן
7112930 - 050 יאסמין פרעוני
7112931 - 050 יאסמין פרעוני
7112933 - 050 סמואל חורחי זינקלביץ
7112941 - 050 ברוך גמברסה
7112944 - 050 סעיד חטיב
7112946 - 050 מוניר סלאח
7112972 - 050 סלימאן היקל