מספר טלפון


7144009 - 050 שאול גבאי
7144016 - 050 מטויי אדלר
7144017 - 050 מטויי אדלר
7144411 - 050 ישראל פומרנץ
7144473 - 050 מאגד'ה אבו סייף
7144566 - 050 מחמד עבד רבו
7144744 - 050 אברהים תנאצרה
7144995 - 050 פבל ליטבינסקי