מספר טלפון


7341230 - 050 אבי אמסלם
7341232 - 050 או מיי טנג
7341233 - 050 ראדי חאמד
7341235 - 050 עביר אלפקיר
7341236 - 050 מחמד מחמוד
7341238 - 050 מזגן אליס