מספר טלפון


7341840 - 050 שרה אקוקה
7341848 - 050 מנשה בן חיים