מספר טלפון


7816141 - 050 דינה אקפרנקו
7816143 - 050 מרדכי שוורץ
7816144 - 050 ישעיהו אליהו
7816145 - 050 שרה יוסי זילברברג
7816148 - 050 ראובן שלם