מספר טלפון


7816222 - 050 אחים יסדי " אחים יסדי
7816223 - 050 ראיסה סדיח
7816224 - 050 נזאם בחוס
7816227 - 050 אפריים זילברשלג
7816228 - 050 יאיר אשל